0
Krepšelis yra tuščias

Parduotuvės taisyklės

 1. Šios prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės yra Pirkėjui ir VŠĮ „Futbolo akademija Dainava“ (toliau – Pardavėjas) privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos, prekių įsigijimo, atsiskaitymo už jas, pristatymo ir grąžinimo sąlygos bei tvarka, taip pat kitos su prekių pirkimu ir pardavimu internetinėje parduotuvėje fadainava.lt/parduotuve susijusios nuostatos. Šios Taisyklės yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Vartotojų teisių gynimo įstatymu, elektroninės prekybos direktyva ir kitais poįstatyminiais aktais. Pirkėjas su šiomis Taisyklėmis sutinka registruodamasis į fadainava.lt/parduotuve . Taisykles Pardavėjas turi teisę keisti, papildyti, taisyti, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus.

 2. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas, išsirinkęs prekes ir suformavęs prekių krepšelį, apmoka jo sumą per Paysera sistemą.

 3. Jei Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.

 4. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti elektroninės parduotuvės fadainava.lt/parduotuve  veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

 5. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti nurodytu adresu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės.

 6. Iškilus nenumatytiems atvejams, kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti interneto parduotuvėje fadainava.lt/parduotuve  įsigytos prekės, Pardavėjas turi teisę nutraukti pirkimo – pardavimo sutartį, prieš tai informuodamas pirkėją. Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas.

 7. Pirkėjui po apmokėjimo elektroniniu paštu bus išsiųsta sąskaita, kurioje nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir pristatymo kaina.

 8. Elektroninė parduotuvė fadainava.lt/parduotuve  įsipareigoja sandėlyje turimas prekes pristatyti Pirkėjui ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo užsakymo apmokėjimo. Toks terminas netaikomas užsakomoms ir prekėms su žymėjimo paslauga, pvz. FA Dainava vaikų grupių aprangoms. Tokiu atveju numatomas prekių pristatymo terminas 3 savaitės.

 9. Pirkėjas gali pasirinkti pristatymo būdą:

9.1. Atsiimti prekes pats nemokamai DFK Dainava namų rungtynių metu, bilietų pardavimo vietoje, Birutės g. 5, Alytus, Lietuva;

9.2. Atsiimti prekes Omniva paštomate.

 1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą ir telefono numerį.

 2. Pardavėjas neatsako už tai, kad interneto parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių.PREKIŲ GRĄŽINIMAS

 1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.

 1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos. Pirkėjas gali grąžinti prekę tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat jei ji nebuvo naudojama. Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 7 (septynias) darbo dienas, skaičiuojamas nuo grąžinamos prekės gavimo dienos. Norėdamas grąžinti prekę Pirkėjas turi užpildyti prekių grąžinimo dokumentą.

 1. Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:

14.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

14.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

14.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

14.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

14.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ir užpildytą  grąžinimo dokumentą , kuriame nurodoma grąžinama prekė (s) ir grąžinimo priežastis.

14.6. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų;

14.7. tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis prekių grąžinimo taisyklių 2 punkte numatyta Pirkėjo teise atsisakyti sutarties, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos.

 1. Tinkamos kokybės prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis.

 2. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas
  įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus.

 3. Sumokėta suma grąžinama ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo grąžintinų prekių gavimo dienos.

 4. Pinigai už grąžintas prekes grąžinami tik banko pavedimu pervedimu į mokėtojo banko sąskaitą. Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl pavedimo už grąžintas prekes vėlavimo ar nepadarymo, jeigu Pirkėjas klaidingai pateikia arba nepateikia grąžinimui reikalingų duomenų.

APSIKEITIMAS INFORMACIJA

 1. Pardavėjas komunikuoja su Pirkėju naudodamasis jo registracijos formoje pateiktu el. pašto adresu, o Pirkėjas gali naudotis visais susisiekimo kanalais, nurodytais fadainava.lt/parduotuve.

ATSAKOMYBĖ

 1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

 2. Pirkėjas visiškai atsakingas už savo veiksmus, atliktus prisiregistravus prie interneto parduotuvės fadainava.lt/parduotuve.

 3. Pirkėjas atsako už savo registracijos duomenų saugumą. Jei registracijos duomenis naudoja trečiasis asmuo, jis bus laikomas Pirkėju.

 4. Jei Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

 5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai patirtus nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.

PARDAVĖJO TAIKOMOS RINKODAROS PRIEMONĖS

 1. Pardavėjas gali vykdyti įvairaus pobūdžio akcijas, bet kada keisti jų sąlygas, jas nutraukti. Pirkėjui sutikus, Pardavėjas gali elektroniniu paštu jam siųsti naujienlaiškius.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdymas yra neįmanomas dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui, mokėjimui ir pristatymui įvykdyti. Pirkėjas taip pat privalo nurodyti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį), kurie būtini prekių pirkimui, pristatymui ir mokėjimui vykdyti. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.